Kontaktuppgifter
30 dagar öppet köp
ALLTID 2 ÅRS GARANTI PÅ K.T.S MASKINER OCH REDSKAP

Inga produkter i varukorgen.

Inga produkter i varukorgen.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Ja, vi finns i Sickelsta strax utanför Kumla där vi också har en butik som är öppen måndag-fredag 08.00-16.00 (dag före helgdag stänger vi 15.00). Där har vi det mesta i lager. När det gäller de större produkterna, som vi normalt sett skickar fraktfritt, kan det vara så att du får en hämtrabatt om du hämtar hos oss istället för att vi skickar varan till dig. En del av våra större produkter har vi av lagringsutrymmesskäl på ett externt lager i Rånnesta utanför Örebro. Fråga oss om specifika produkter, så får du veta mer om du ska hämta något hos oss!

Det korta och enkla svaret är: nej, vi säljer själva direkt till slutkunderna. Men ingen sanning utan undantag. Det finns några få företag som säljer enskilda produkter eller produktkategorier för vår räkning. Tittar vi utanför Sveriges gränser är situationen en helt annan. Där säljs K.T.S-produkterna enbart via återförsäljare. Vi finns i dryga 20-talet länder, och allra flest återförsäljare har vi i grannlandet Norge.
K.T.S® är ett registrerat varumärke, och idag står bokstäverna egentligen inte för mer än just K.T.S. Urspunget till just de tre bokstäverna är annars Kumla TraktorService, ett företag som drevs av dåvarande ägaren (till båda företagen) Arne Larsson.

Rotorslåttermaskin / Rotorslåtterkross

Båda maskinerna har en balk som slår av gräset. På rotorslåtter ramlar gräset bara omkull medan det på krossen sitter fingrar som tar tag i materialet så att det kastas mot insidan av huven. Där bildas ett lager av material (gräs). Huven är böjd, varför materialen får olika hastighet; då gnids de mot varandra så att vaxskiktet försvinner.
Det är framförallt att man kan minska torkningstiden. Under normala förhållanden blir torkningstiden ungefär ett dygn kortare med en kross, vilket kan vara bra i och med att det alltid är lättare att förutspå vädret för en kortare period. Strängarna blir smalare och luftigare, vilket är en stor fördel om man ska pressa ensilage direkt efter slåtterkrossen.
Vaxskiktet som skyddar gräset från vatten repas av krossen. Blir det en regnperiod tränger vattnet in i strået och svamp-/mögelangrepp kan komma snabbare. I ett sådant fall kan det vara bättre om materialet inte är krossat.
Det går utmärkt att både betesputsa och slå sly/fjolårsskott med maskinen. Skillnaden mot en slag-/släntklippare är att den typen av maskin mal sönder gräset istället för att slå av det, som rotorslåttern gör.
Med hjälp av konor på både yttre och inre rotortallrik (gäller de större modellerna; på mindre modeller är detta inte nödvändigt för att kunna stränga) och effektiva rensbrädor, går det under gynnsamma förhållanden att får en smal sträng med K.T.S rotorslåtter. Kraftig gröda som dessutom är blöt (om du blir blöt om fötterna när du går i grödan) är mycket svår att stränga; detta gäller alla fabrikat och modeller av rotorslåttermaskiner.

Balspjut

Om man t.ex. sätter balspjutsramen i 3-punktslyften och inte sticker det långa spjutet mitt i balen, kommer balen att slå runt så att den tyngsta delen kommer nedåt. Med det korta extraspjutet monterat undviker man det problemet i och med att balen fixeras på ramen då. Det är också bra att ha balen mera fixerad när den ska läggas på en inplastare eller i en upprullare.

Stengrep

Raka pinnar är bra när man ska köra djup¬ströbädd för inträngningen blir bättre. När det ligger sten i grepen är det bra med en ”bula” så att inte de befintliga stenarna rullar ur.

Balgrip

När sprinten till parallellstaget är borttagen viker armarna undan om de går emot en närstående bal. På så vis skadas inte plasten. Anledningen till att våra balgripar har möjlighet till både ur- och inkoppling av armarnas parallellföring är att många vill fixera balen om de kör långa transporter eller upplever att det inte är något problem med skador på närstående bal.
Om du har enstaka fyrkantsbalar kan det fungera med vår balgrip, men om du har en övervägande del fyrkantsbalar är det bättre med en balgrip som är speciellt framtagen för sådana. Vi vet att det finns tillverkare av balgripar som liknar vår som säger att det fungerar bra till fyrkantsbalar. Vi vill vara ärliga – är fyrkantsbalen plastad är det väldigt lätt att skada plasten, varför vi inte rekommenderar detta.
Dels tappar inte balen den runda formen, dels är det fler lager plast på gaveln. Flera lager plast skyddar materialet/innehållet bättre.
Vi liksom andra balgripstillverkare hade tidigare problem med att armarna gick sönder. För att komma tillrätta med det gjorde vi i början av 2000-talet en omkonstruktion där vi bland annat gick från 76 till 89 mm i diameter på armarna. Sedan dess har vi sålt och levererat tusentals balgripar, så vi vet att armarna håller. Vi lämnar två års garanti på alla K.T.S-produkter, men för att poängtera att balgripsarmarna verkligen är hållbara låter vi dem sticka ut lite med fem års garanti.

Kraftuttagsaxel

Ingen alls! Dubbelknut är bara en annan benämning på vidvinkel. Kraftaxeln kan ha vidvinkel i ena änden eller i båda eller så klart vara en standardaxel utan vidvinkel alls.

Det varierar en hel del i hur mycket en kraftaxel behöver underhållas men helt klart är att kontinuerlig smörjning ger ökad livslängd. Följ tillverkarens rekommendationer!

Splines är "räfflorna" (upphöjningarna) på utsidan av axeln. För att din kraftaxel ska passa ihop med traktorn den ska användas med måste antalet splines på kraftaxeln motsvara antalet på traktorns PTO-uttag. De vanligaste är 6, 20 och 21 splines. Vid 6 splines behöver även måtten anges: 1 3/8-6" (ca 35 mm) eller 1 3/4-6" (ca 44 mm).

Ja! Det finns många benämningar på den här produkten. De vanligaste är kraftöverföringsaxel, kraftuttagsaxel, kraftaxel, K-axel och PTO-axel - och alla är de alltså benämningar på samma sak.

Enklaste sättet att välja rätt kategori och längd är naturligtvis om du har en gammal kraftuttagsaxel som du vet kategori och längd på. Då är det ju bara att skaffa en likadan. En bra regel gällande längden är att hellre köpa en lite för lång axel (eftersom den kan kapas) än en som är lite för kort och riskerar att åka isär. Om du inte har en gammal kraftaxel kan den här lila guiden vara till ledning:

  • Kategori 1: 540 varv/min = 16 hk  // 1000 varv/min = 25 hk
  • Kategori 2: 540 varv/min = 21 hk  // 1000 varv/min = 31 hk
  • Kategori 4: 540 varv/min = 35 hk  // 1000 varv/min = 55 hk
  • Kategori 5: 540 varv/min = 47 hk  // 1000 varv/min = 74 hk
  • Kategori 6: 540 varv/min = 64 hk  // 1000 varv/min = 100 hk
  • Kategori 8: 540 varv/min = 95 hk  // 1000 varv/min = 150 hk

Observera att det i första hand är effektbehovet hos redskapet och alltså inte storleken på traktorn som styr storleken på kraftaxeln!

Behöver du ytterligare hjälp? I detta dokument Hur gör jag om jag inte vet vad jag har för kraftuttagsaxel? (pdf som öppnas i nytt fönster) har vi samlat lite användbar information.

Kraftaxeln består av två teleskoperande metallrör med ett plasthölje som skydd. Dra isär kraftaxeln och kapa bort så mycket som ska bort! Observera att du behöver kapa både det inre och det yttre röret, dels av hållbarhetsskäl, dels för att det inte ska ta i drivknuten i någon av ändarna. Det är också viktigt att axeln inte blir för kort, eftersom det då finns risk att den släpper i någon ände och slår sönder traktor eller redskap. Själva kapningen går bra att göra med t.ex. bågfil eller vinkelslip.

Huggarvagn

Lastarean är detsamma som frontgrindens yta i kvadratmeter.
I de flesta fall levererar vi med tjänsten DHL Parti, vilket innebär att du som mottagare behöver kunna ta huggarvagnen av DHL-bilen. Eftersom partibilarna inte har någon avlastningsutrustning är det allra enklaste och säkraste sättet att lossa via t.ex. en lastramp. Vi har lastat vagnen genom att backa på den via ramp så att draget står bakåt. Det är också möjligt att lyfta av vagnen från sidan med hjälp av t.ex. lastmaskin, pallgafflar, stroppar/spännband och en stor portion försiktighet på grund av ekipagets höga tyngdpunkt. Vi förespråkar dock av säkerhetsskäl att man rullar av vagnen bakåt.
Enkelram klarar mycket större vridpåkänningar utan att spricka. Alla ramar, på både huggarvagnar och t.ex. lastbilar, måste kunna böja sig och flexa och får inte vara stumma. Hållbarhetsmässigt är alltså enkelramsvagnen starkast. Om du vill kunna utrusta vagnen med flak är det dubbelram som gäller.
Det enkla svaret är att infästningen av kranen mot vagnen då går att göra mycket kraftigare och hållbarare.

Pallgafflar

Vid normal funktion på ett standardutrustat hydrauliskt pallgaffelställ flyttar sig gafflarna samtidigt och lika fort/mycket inåt eller utåt beroende på åt vilket håll man kör dem. I och med att oljan som via hydraulcylindrar styr gaffelrörelserna endast passerar genom en T-koppling är principen egentligen att den gaffel som går lättast flyttar sig. Om du bara vill flytta den ena gaffeln går det alltså att stödja den andra gaffeln mot exempelvis en pall för att förhindra att den rör sig. För övriga funktioner – se information om side shift-ventil!
En side shift-ventil på pallgaffeln istället för T-koppling gör att båda gafflarna kan köras i sidled (åt samma sida) med bibehållet in¬bördes avstånd, alltså en parallellförflyttning av gafflarna. På K.T.S hydrauliska pallgaffelställ fungerar side shift-funktionen även med full belastning på gafflarna.

Hydraulkran

Det är vridhuset, där alla krafter ska gå igenom, som ska klara av den allra största påfrestningen.
Komfortleden är en dubbelled mellan kranens bom och sticka. Den här dubbelleden gör att kranen kan vikas som ett U istället för som ett V, vilket blir fallet med en enkelled. Komfortleden gör att man får ett helt annat rörelse¬schema på kranen. Man kan komma nästan helt intill grinden med kranen, och man kan även lägga högre lass när man lastar t.ex. ris. När de övre stockarna ska läggas på behöver man inte ta ”omtag” (när en stock lyfts från marken måste gripen ta i mitten för jämvikt; när sedan stocken ska lyftas på kärran måste man ta ett nytt tag – omtag – med gripen längre bak på stocken för att den ska kunna skjutas fram mot grinden).
En stor fördel med lavettstödben är att man får en högre markfrigång och man får benen bredare isär så att vagnen står stadigare när man ska lasta, vilket ju är huvudsyftet med stödben och anledningen till att vi rekommenderar lavettypen. En annan fördel är att de är billigare. Att välta med en olastad vagn är lätt hänt, och att resa upp den är också ganska lätt med hjälp av lavettstödben, men det går inte med teleskopstödben. En nackdel med lavettstödbenen är att de kräver lite mer plats vid utfällning, vilket dock oftast går att kompensera med vagnstyrningen. Teleskopstödbenen har en något hållbarare infästning. Lavettstödbenen går mer än dubbelt så fort att fälla upp p.g.a. kortare hydraulcylinder. K.T.S har båda stödbensvarianterna, så det är bara att välja.
Bussningarna hamnar längre ifrån varandra. Ju längre bussningarna sitter ifrån varandra desto högre krafter klarar vridhuset.
På ovansidan sitter den mycket mera skyddad från slag av t.ex. stockar. Med placering av cylindern på ovansidan blir lyftkraften dessutom nästan lika stor över hela lyftområdet.
Alla K.T.S-kranar kan köpas med vår 3-punktsadapter i och med att vridhusets bottenplatta har samma bultcirkel som 3-punktsadapterns topplatta. Däremot har inte alla våra vagnar den löstagbara 3-punktsadaptern.
När kranen är försedd med utskjut måste hela vik¬armen/stickan bytas. Utan utskjut på kranen räcker det med fästöron till brytkolven på vikarmen/stickan.
8 st. M20-bultar med bultcirkeldiameter på 300 mm, vilket är standard på marknaden i övrigt.
Absolut! Man kan köpa kranen med 3-punktsadapter och ”ställa” adaptern på vagnens ram. Till detta finns en svetsplatta (art.nr. KTS7052) som går att köpa löst och svetsa på vagnen som sedan 3-punktsadaptern bultas i. Skulle det vara så att du bara behöver byta kranen från vridhuset och uppåt finns det en svetsplatta (art.nr. KTS7303) även för det, om det skulle vara så att ditt gamla vridhus inte har samma bultcirkel som vårt.

Timmergrip

Gripstorlekar anges ofta som t.ex. 0,18 eller 0,25. Det här är ett kvadratmetermått. En 0,18-grip har alltså arean 0,18 m2, och den area som mäts är den yta som blir invändigt i gripen när man kör ihop armarnas spetsar tills de möts.

K.T.S är en förkortning av Kumla TraktorService. Företaget som startades 1951 bytte namn 1997 och heter i dag K.T.S Maskiner AB.  Alla maskiner och redskap säljs under det egna varumärket K.T.S, och årligen investeras 5 % av omsättningen i utvecklandet av nya produkter.

K.T.S Maskiner AB i Kumla
Sickelsta 116
692 93 KUMLA
Försäljning:
019 -58 50 10
Reservdelar:
019 -58 50 25
Leverans:
019 -58 50 10
© Copyright 2022 - K.T.S Maskiner AB i Kumla - All Rights Reserved
envelopecartphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram