med centralram 


K.T.S Huggarvagn 8,5 - 11 ton
Att äga skog innebär även att den ska skötas för att bevara och öka värdet på fastigheten. Vad betyder det för dig att ta reda på vindfällen, snöbrott, torrträd, ved m.m. när det passar dig och skogen bäst? Innebär det frihet även för dig?

K.T.S Hydraulkran och K.T.S Huggarvagn är konstruerade för att tillsammans bilda en hållbar komplett enhet.

Samtliga komponenter i kran och vagn är maximalt anpassade till varandra genom dator-beräkningar med FEM (Finita Element-Metoden) hållfasthetsprogram. Huggarvagnen får inte bli för tung men är den för lätt och underdimensionerad så håller den kanske de första åren men vad händer sedan? Vad kommer det att kosta?

Målsättningen med denna information är att den på ett överskådligt sätt ska visa våra väl genomtänkta konstruktioner. Beställ vår 88-sidiga broschyr, som innehåller massor av bilder, specifikationer och information.

Kunden i centrum
När vi konstruerar eller vidare-utvecklar våra produkter, utgår vi alltid från våra kunders önskemål. Genom våra fortlöpande enkäter har mer än 1 500 kunder svarat och kommit med tips och idéer på hur en huggarvagn ska vara konstruerad. Utifrån detta material har vi konstruerat och vidareutvecklat K.T.S Huggarvagnar och Hydraulkranar.

Nu är det du som kund som ska göra ditt val. Det är vår förhoppning att se dig hos oss som nöjd kund och ägare till en K.T.S.

Har du några frågor? Ring till oss. Vi vill hjälpa dig både före och efter köpet.


K.T.S - kvalitet och hållbarhet
in i minsta detalj


Vridhuset är den komponent som alla krafter ska igenom.
Titta därför extra noga på K.T.S
extremt höga vridhus, hela 290 mm, som möjliggör mycket långt avstånd mellan buss-ningarna. Längre avstånd innebär bättre hållbarhet vilket är mycket viktigt vid hantering av tunga stockar och om kranen ska utrustas med grävaggregat. Titta på andra fabrikat så ser du skillnaden.

Vridhus, kranpelare och infästning på bommen bildar tillsam-mans en mycket kraftig enhet. Med K.T.S design på svängkolvarna går kranen att svänga 370 grader.

Vridhuset är tillverkat i Sverige av segjärn.

Naturligtvis går vridhuset med vridaxel, kuggstänger och svängkolvar i oljebad för bästa hållbarhet. Titta på tändsticksasken i bilden ovan så förstår du hur kraftigt vridhuset är.

Samtliga K.T.S Kranar har samma vridhus. Det enda som skiljer är materialvalet i pinjong och kuggstänger, se specifikationerna.

K.T.S Komfortled på alla modeller
gör ditt arbete mycket enklareKomfortleden är en dubbellänk som väsentligt ökar vikarmens rörelser, d.v.s. du kan vika ihop kranen mycket mer. De fabrikat som har hydraulkolven fästad direkt i vikarmen har en billigare konstruktion. Vid lastning av virke utan komfortled greppas virket på mitten för balansens skull och lastas på vagnen. För att få virket mot grinden måste det släppas ned på vagnen och du måste ta ett nytt tag med gripen längre bak för att sedan lyfta virket mot grinden. Det kallar vi för "omtag". K.T.S Komfortled gör att du tar virket från marken och lastar det direkt på vagnen. Det gör K.T.S-kranen lättare att köra!Komfortleden gör att du även kommer åt virke nära traktorn.

Naturligtvis har K.T.S Hydraulkran 370 graders svängvinkel, så att du når virke även framför traktorn.

Alla funktioner på K.T.S-kranen är dubbelverkande. Det är en förutsättning för att gräva med kranen. Dessutom har man stor nytta av dubbelverkande funktioner om vagnen tippar och man ska resa upp den med hjälp av kranen.


K.T.S Hydraulkran 6,3 m (numera ersatt av 6,4 m)

K.T.S Komfortled underlättar arbetet, eftersom lastning av virke sker utan "omtag". Det går även att lasta 1 m-bitar, en fördel vid t.ex. vedkörning, när virket kan vara mycket grovt och måste kapas ned till 1 m-bitar, för att kranen ska kunna lyfta.

Det är också viktigt med bra rörelseschema vid lastning av exempelvis ris.

Kranen går också att vika ihop så att den tar mindre plats.

Lavett- eller teleskopstödben
- vilket passar dig bäst?


Bilden visar både teleskop- och lavettstödben för att
visa att båda alternativen är möjliga. I praktiken väljer
du ett alternativ, lavett- eller teleskopstödben.

 • K.T.S ger dig möjlighet att välja mellan lavett- eller teleskopstödben.
   
 • Båda typerna har sina för- och nackdelar och nu är
  valet ditt.
   
 • Båda modellerna har mycket bra frigångshöjd i uppfällt/indraget läge, ingen risk att stubbar, stenar
  eller ris hakar i.
   
 • Båda modellerna når långt under markplan, vilket
  gör att vagnen står stabilt, även om det ena stödbenet hamnar i en fördjupning.
   
 • Infästningen av stödbenen i 3-punktsadaptern är överdimensionerad för att klara tuffa tag i skogen.

Lätt att flytta kranen från vagnen
till traktorns 3-punktslyftAtt enkelt flytta kranen från vagnen till traktorns
3-punktslyft
tycker K.T.S är en självklarhet. Tänk vad bra det är att kunna använda din investering till mera! Det är inte möjligt när kranen är fastlåst på kärran. Nu kan du även använda kranen:

 • som lyftkran vid byggen,
   
 • för att lyfta gödnings- och utsädessäckar i vårbruket,
   
 • att gräva med,
   
 • att lasta gödsel m.m. med då du har iläggsplåtar i gripen.

Anfästningen mellan 3-punktsadaptern och vagnen är en mycket kritisk punkt där stora påfrestningar ska överföras. Dessutom får det inte bli glappt efter någon tids användning. Därför har vi valt att fästa 3-punktsadaptern med åtta stycken M20-bultar mot vagnen. Bultar glappar inte upp sig som sprintar gör.

3-punktsadaptern är en boxad lådkonstruktion. Anledningen är att de stora krafterna från kranen ska tas upp på ett jämnt sätt och sedan ska fördelas ned till stödbenen och vagnsramen.

 

 Intelligenta lösningar som underlättar arbetet och ökar hållbarheten

Alla hydraulkolvar sitter på ovansidan av bommen vilket gör att de är skyddade från slag av stockar. Skyddade kolvar innebär färre sönderkörningar och lägre kostnader.Med K.T.S design på svängkolvarna går kranen att svänga 370°. Det tillsammans med K.T.S-konstruktionen på vagnstyrningen gör att du når virke även framför traktorn.

Tänk vad bra det är när virket ligger illa till.

 • Kör fram rakt mot virket. Det är alltid lättare än att backa
  för du ser mycket bättre och risken är mycket mindre att traktor eller växande skog skadas.
   
 • Ställ in vagnstyrningen så att vagnen kommer något utanför traktorn, se bilden ovan.
   
 • Sväng fram kranen och plocka upp virket.
   
 • Det är lättare att köra K.T.S.

Specifikationer

Välj mellan olika typer av spaksystemDet finns flera olika typer av reglage. Bilden visar s.k. renhorn som är extrautrustning på våra kranar. Beställ broschyren och läs mera!

Mera genomtänkta konstruktioner
och smarta lösningar

 • K.T.S Huggarvagnar håller vad vi lovar! Lastarean är mycket väl tilltagen.
   
 • 1,8 m2 på 8,5-tonsvagnen
   
 • 2,35 m2 på 10,0- och 11,0-tonsvagnarna
   
 • Det här är faktiska mått - jämför gärna med andra fabrikat men var observant på hur angivna värden har beräknats!
   
 • Lastarean är så stor trots att totalbredden inte på någon modell är större än 2,05 m. Smalare ekipage tar sig lättare fram i skogen.
 • Mycket bra frigångshöjd ökar framkomligheten.
   
 • Ramröret i specialstål är 180 x 180 mm och klarar många års hårt arbete. Diametern på ramröret är viktigare ur hållfasthetssynpunkt än godstjockleken. Titta i en belastningstabell för KKR-rör. K.T.S har tidigare haft både 140 x140 och 160 x 160 mm. Ett större centrumrör håller bättre.
   
 • Boggin är flyttbar för att passa olika virkeslängder, gäller ej då vagnen är utrustad med broms.
   
 • Boggin är klättrande med extra stora hjul som bär bra även i blötmarker.

Vagnstyrningskolvarna är mycket väl skyddade mot skador. Bottenplåten täcker hela undersidan på kolven. Skyddade kolvar innebär mindre risker för skador och lägre driftskostnader.

K.T.S har valt att placera vagnstyrningsleden strax framför kranen, vilket innebär att följande detaljer kan göras mycket kraftigare:

 • Leden för vagnstyrningen
   
 • Anfästning mellan 3-punktsadapter och vagn
   
 • Infästning för grind

Tack vare 40 graders styrvinkel är manövrerbarheten lika bra som om leden satt längre bak.

Ska det vara centralram eller fyrkantsram på en huggarvagn? Det är en fråga som vi ofta får. Varför har K.T.S och de flesta andra fabrikat valt centralram? Det viktigaste för hållfastheten på kranar och vagnar är att konstruktionen har möjlighet att fjädra och röra sig under arbetet. Blir konstruktionen stum kommer den förr eller senare att spricka.

Centralramen med insticksinfästning i framkant är insvetsad på ett speciellt sätt för att inte det ska bli brottanvisningar. På hela längden bakåt finns det inga svetsar eller borrhål vilket är en förutsättning för maximal hållbarhet.

Fyrkantsramen har några kritiska punkter: infästning mellan framkant och första tvärgående rör samt alla fyra hörnen, framför allt de främre där det lätt uppstår sprickbildning.

Dessutom blir konstruktionen med centralram lättare så att vagnen kan ta mera last.

Mera användningsområden för
K.T.S Huggarvagn

 Att köra ris på en standardutrustad huggarvagn innebär många körningar med lite last i varje körning. Det går åt mycket bränsle och många extra timmar.

K.T.S har därför tagit fram en extrautrustning så att det går att
lasta dubbelt så mycket på vagnen. Tänk efter! Vad innebär 50 körningar istället för 100 för dig?

K.T.S Huggarvagn går att utrusta med risstöttor som ökar lastbredden till 3 meter. Det går även att montera en ramförlängning på 1,2 m, med extra banke så att lastvolymen ökar till det dubbla med båda utrustningarna!

Vid transportkörning är det lätt att svänga in stöttorna så att transportbredden inte skapar några problem.

Det finns även en speciellt framtagen risgrip som gör det lättare att lasta ris tack vare att groten (grenar) inte fastnar så lätt i gripen.


Det går även att utrusta våra kranar med extra pump. Detta är bra när kranen ska användas tillsammans med en äldre traktor som inte har så högt oljeflöde eller när den ska köras med olika traktorer så att oljan inte behöver blandas.

Med separat pump går det även att köra kranen med lågt varvtal på traktorn och då
spara bränsle.

Det finns två olika utföranden: pumpen fast monterad på dragstången och kraftuttagsaxel till traktorn eller pumpen monterad direkt på kraftuttagstappen på traktorn. Välj det som passar dig bäst!

Hydrauloljetanken är mycket lågt placerad för att inte skymma sikten. Tanken är utrustad med nivåglas för enkel oljekontroll samt returoljefilter som renar oljan och skyddar pumpen.


K.T.S Huggarvagn 11,0 ton med 6,7 m-kran

För att K.T.S Huggarvagn och Hydraulkran ska vara så säkra som möjligt så har vi 3-parts CE-granskat dem. Även instruktionsboken är granskad så att den ska vara lätt att förstå.

Nu är det ditt val som återstår! Vi på K.T.S hoppas att få se
dig som en nöjd K.T.S-kund!

K.T.S Hydraulkran fast monterad på traktor/skotare, eller som 3-punkts-monterad till befintlig vagn

K.T.S-kranen är mycket anpassningsbar till olika ändamål och monteringar som t.ex. på bilderna monterad på en Valmet 805. Om du vill kan du montera den på en skotare.

Det går även att montera ett mindre skördaraggregat på K.T.S Hydraulkran. Andra alternativ är montering ihop med exempelvis en flishugg, se film från danska NHS! Ytterligare en film finns här.

En av anledningarna till K.T.S-kranens mångsidighet är att det går att beställa den med olika längder på kranpelaren, se specifikationerna.   

K.T.S Huggarvagn
Utrustning Kärra 8,5 ton Kärra 10,0 ton Kärra 11,0 ton
Max last 8,5 ton 10,0 ton 11,0 ton
Standardkran, det är möjligt att montera kran upp till
7,5 m
5,3 m 6,4 m 6,7 m
Effektiv lastarea  1,80 m2 2,35 m2
Motorsågslåda   Extrautrustning Ja/standard
Frontgrind Ja/standard
Höjd på frontgrind 1 100 mm 1 400 mm
Höjd på stöttor 1 100 mm 1 400 mm
Dimension på stöttor med förstärkning invändig fot 89 x 6 mm
Förlängningsstöttor Nej, stöttorna är tillverkade i en enhet
Delningsstöttor, för virkessortering Extrautrustning
Antal bankar 2 st. 3 st.
Går att utrusta med flera bankar Ja
Hydrauliska stödben Ja/standard - lavettstödben
Teleskopstödben Extrautrustning
Vagnstyrning Ja/standard
Antal vagnstyrningskolvar 1 st. 2 st.
Styrvinkel på vagnstyrning 40° styrutslag åt både höger och vänster
Draginfästning till traktor Smidd dragögla för hitchdrag
Smörjbara bussningar eller smörjbara länklager i alla leder Ja/standard
Diameter på ledtapp för vagnstyrning 70 mm
Boggi Ja/standard
Tippvinkel boggi +/- 30°
Axelavstånd 995 mm
Avstånd på boggin, centrum främre axel till centrum på ledpunkt 530 mm
Spårvidd 1 622 mm
Däckdimension standard 
Andra dimensioner går att få på beställning
400/60 x 15,5 
14-lagers
400/60 x 15,5 
14-lagers 

traktormönstrade
Bromsar: trum- eller skivbroms Extrautrustning, går att få på två eller fyra hjul
Antal erforderliga tipputtag 2 dubbelverkande eller 1 dubbelverkade med separat retur
Utrustning finns så att det är möjligt att köra med 1 enkelverkande och 1 retur
Dragning av bromsslangar, väl skyddade i rör mellan bromsarna till centralrörsramen Ja/standard, när vagnen är utrustad med broms
Stödfot Extrautrustning
Hydrauldrift på hjulen Extrautrustning
Axeltappsdimension 70 x 70 mm 80 x 80 mm
Centrumrör av specialstål 180 x 180 x 6 mm 180 x 180 x 8 mm 180 x 180 x 10 mm
Lastbredd i botten på lastytan 910 mm
Lastbredd i toppen på stöttor 1 830 mm
Lastbredd i toppen på stöttorna för risutrustning 3 000 mm
Total höjd inkl kran vid draghöjd 400 mm,
detta mått är beroende av hitchkrokens höjd på traktorn
Ca 2 668 mm Ca 2 968 mm Ca 2 773 mm
Rekommenderad traktorstorlek vid full last Från 45 hk och större Från 60 hk och större Från 65 hk och större
Vikt komplett huggarvagn 2 391 kg 2 609 kg 2 840 kg
Vikt komplett utan kran och
3-punktsadapter
1 360 kg 1 495 kg 1 555 kg
 
K.T.S Hydraulkran
Utrustning Kran 5,3 m Kran 6,4 m Kran 6,7 m Kran 7,5 m
Räckvidd 5,3 m 6,4 m 6,7m 7,5 m
Komfortled för att göra ditt arbete lättare Ja/standard
Hydrauliskt utskjut Nej Ja/1,2 m Ja/2,0 m
Bruttolyftkraft på kranen 3,5 tonmeter 5,0 tonmeter
Griparea på std-gripen 0,18 m2 0,21 m2
Runtomsvängande rotator Ja/standard
Vridmoment rotator 750 Nm (75 kpm)
Svängdämpare på rotatorlänken Ja/standard
Hydrauliska stödben på vagnen när den säljs med kran Ja/standard
Teleskopiska stödben istället för lavettstödben Extra
Hydrauliska stödben när kranen säljs med 3-punktsadapter Ja/standard
Svängkolvar på vridhus 4 st.
Svängvinkel vridhus 370° (360° är ett helt varv)
Svängmoment vridhus 10,4 kNm (1 060 kpm) 13,0 kNm (1 326 kpm)
Höjd på vridhus 290 mm
Hydraulventil 7 slider 8 slider
Manövreras med spaksystem 7 spakar 1+1 spak med 2 funktioner i varje + 4 spakar
(så kallad 2-spak)
Går att utrusta med andra spaksystem Ja/extra
Flytläge på hydraulventil 5,3 m-kranen: nej / Övriga kranar: ja, på 2 funktioner, bom och sväng på kran
Hydraulventil omställbar mellan öppet och slutet hydraulsystem 
Slutet hydraulsystem för t.ex. John Deere
Ja/extra
Rekommenderad pumpkapacitet 
Även lägre eller högre flöde går bra; kranen går då långsammare eller snabbare.
15-50 l/min 20-60 l/min
Arbetstryck 
Även lägre tryck går bra; kranen blir då svagare. Högre tryck påverkar ej styrkan på kranen då ventilpaketet är försett med säkerhetsventil.
175 bar (175 kg/cm2)
Max tryck 220 bar (220 kg/cm2)
Smörjbara bussningar eller smörjbara länklager i alla leder Ja/standard
3-punktsadapter för 3-punktslyft 28 mm kat. 2, 825 mm mellan fäste för hydraularmar
Vikt kran inklusive grip och rotator men utan 3-punktsadapter 751 kg 834 kg 992 kg 1 059 kg
Vikt 3-punktsadapter 280 kg
Vikt på grip 79 kg 83 kg

Alla specifikationer som är tryckberoende är beräknade vid 175 bars tryck
 
Lyftkrafter i grip i markplan vid olika räckvidder, kranarm horisontell, kg

Kranmodell

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 5,3 m 6,0 m 6,4 m 6,7 m 7,0 m 7,5 m
5,3 m 2 520 1 840 1 100 844 524 481 - - - - -
6,4 m 2 500 1 820 1 112 824 504 461 360 330 - - -
6,7 m 3 575 2 603 1 590 1 178 721 669 505 472 426 - -
7,5 m 3 565 2 593 1 580 1 168 711 659 495 462 416 351 243

Alla lyftkrafter är angivna som nyttolast i grip; lyftkraft är då inkl. grip och rotator.

 

Lyftkrafter i grip i markplan vid olika räckvidder, kg

Kranmodell

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 5,2 m 6,0 m 6,2 m 6,6 m 7,0 m 7,4 m
5,3 m 2 720 1 520 1 132 761 432 370 - - - - -
6,4 m 2 700 1 500 1 112 741 412 350 319 309 - - -
6,7 m 3 861 2 174 1 590 1 060 589 501 456 442 406 - -
7,5 m 3 851 2 164 1 580 1 050 579 491 446 432 396 331 223

Alla lyftkrafter är angivna som nyttolast i grip. Lyftkraft är då inkl. grip och rotator.


 

Vad ingår?

Leveranssätt Fritt frakt till gården i Sverige, (gäller ej till öar som saknar reguljär färjetrafik). Prisavdrag om maskinen hämtas i Kumla.
Garanti 2 år på reservdelar, ej arbete.
Leveransgaranti reservdelar Ja, beställs reservdelen före 11.00 garanterar vi, under förutsättning att den är lagervara, att den skickas samma dag. Skickar vi inte reservdelen får du 50 % rabatt på den del som saknas.
Återköpsgaranti. Blir kunden inte nöjd med maskinen tar vi tillbaka den utan kostnad Köparen har rätt att returnera K.T.S Maskinen utan kostnad (återköpsgaranti). Maskinen får dock ej vara använd mer än max 8 timmar. För att returen ska godkännas måste köparen först kontakta K.T.S Maskiner AB.
K.T.S Maskiner AB bekostar returfrakten.
Instruktionsbok Ingår, på svenska.
Reservdelskatalog Ingår.
Betalningsvillkor Faktura 20 dagar från leverans.
Montering Maskinen är komplett monterad och provkörd.

Varför ska jag köpa en
K.T.S Hydraulkran när det finns
så många andra fabrikat?
 • Det går enkelt att flytta kranen mellan kärran och traktorn med K.T.S löstagbara 3-punktsadapter. Bra när kranen ska användas separat för andra ändamål, t.ex. att lyfta storsäck, lasta gödsel eller som lyftkran vid byggnadsarbete.
   
 • Utrusta K.T.S Hydraulkran med grävtillsats och du får en mycket användbar grävare till liten kostnad för mindre jobb och kompletteringar.
   
 • Kranen går även att utrusta med klipphuvud med hela 5,95 m räckvidd.
   
 • K.T.S skapar mervärde i din huggarvagnsinvestering genom att ge dig möjlighet att använda den till flera arbetsuppgifter.
   
 • Alla K.T.S-kranar (utom S-kranen) är standardutrustade med K.T.S Komfortled som avsevärt förbättrar rörelseschemat och gör ditt arbete lättare.
   
 • Mycket bra rörelseschema - du når virke framför traktorn, intill grinden och nära stödbenen.
   
 • Gjutet vridhus som är hela 290 mm högt. Det är mycket viktigt med högt vridhus så att avståndet mellan bussningarna kan ökas. Stort bussningsavstånd säkrar hållbarheten även vid lyft av tunga stockar, tuff körning och då kranen är utrustad med grävaggregat.
   
 • Valfri höjd på kranpelaren så att K.T.S-kranen passar för montering på traktor, skotare och befintliga kärror. 
   
 • För att öka hållfastheten är både bom och vikarm tillverkade i konstruktionsstål med hög hållfasthet. Det garanterar mycket hög styrka och jämn kvalitet.
   
 • Alla kolvar är placerade på ovansidan av bom och sticka. Ingen risk för skador och kostsamma reparationer.
   
 • På kranarna som har utskjut - 6,4 m-, 6,7 m- och 7,5 m-kranarna - går innerdelen på justerbara glidlager för att minimera spel och öka hållbarheten.
   
 • Alla sprintar är överdimensionerade för att klara höga laster. Naturligtvis är alla leder försedda med bussningar eller sfäriska ledlager.
   
 • Stor lyftkraft i gripen - klarar även tunga stockar. Lägg märke till att K.T.S anger nyttolast i grip, medan många andra fabrikat anger lyftkraft utan grip och rotator! Var uppmärksam!
   
 • Boxad, extra kraftig, 3-punktsadapter är också mycket viktigt när kranen sitter på 3-punktslyften. Det innebär att belastningen på traktorns hydraularmar och tryckstång minskar.
   
 • Placeringen på stödbenen är naturligtvis i centrumlinjen på kranpelaren för att på bästa sätt stabilisera kranen under lastningsarbetet.
   
 • Runtomsvängande rotator.
   
 • Går att utrusta med radiostyrd hydraulisk vinsch.
   
 • Gripen är tillverkad i svensk Strenx® stålplåt för lång hållbarhet.
   
 • Det går att montera plåtar i gripen så att du får en mycket användbar gripskopa.
   
 • Fungerar även bra till traktorer som ej har så stor hydraulkapacitet.
   
 • Alla leder har smörjbara och utbytbara bussningar eller länklager.
   
 • Etablerat företag - K.T.S har funnits sedan 1951. Det ger trygghet för dig som kund.
   
 • K.T.S Huggarvagn, Hydraulkran och instruktionsbok är CE-märkta.
   
 • Lägg även till vårt trygghetspaket så blir ditt val enkelt - K.T.S Hydraulkran.


I sin strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller sig tillverkaren och K.T.S Maskiner rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Eftertryck av innehållet på denna sida i dess helhet eller delar därav förbjudes och beivras.

K.T.S är trygghet och kvalitet

Vi har valt ut våra leverantörer med största omsorg. Ventiler från Finn-Rotor eller Hydrocontrol och rotatorer från Baltrotors, övrig hydraulik från välkända europeiska leverantörer, axlar och dragöglor från Italien. Hela vridhuset är tillverkat i Sverige.

Försäljning sker direkt från den egna tillverkningen till kund
utan fördyrande mellanhänder, K.T.S kallar det för RAKA LINJEN. Det innebär att vi kan sälja högkvalitativa vagnar och kranar till bra priser.

För din extra trygghet gäller alltid nedanstående fördelaktiga villkor:

2 års garanti

K.T.S står för kvalitet! Vi vet att vi har högsta kvalitet på K.T.S Huggarvagnar och kranar. Därför vågar vi lämna marknadens bästa garantier. Vi håller med reservdelar och alla frakter.

Fri frakt i hela Sverige!
Gäller alla maskiner och reservdelar.


Leveransgaranti på reservdelar!
Om du beställer K.T.S Reservdelar före kl. 11.00 garanterar vi att reservdelarna skickas samma dag. Annars får du 50 % rabatt på de delar som saknas, gäller endast reservdelar som finns i lager.


Återköpsgaranti
Blir du inte nöjd med vagnen/kranen tar vi den tillbaka utan kostnad för dig, se ovan.


Snabba leveranser
Normalt har du K.T.S Huggarvagn ca  8 - 10 veckor eller tidigare efter din beställning. Du kan alltid skräddarsy din K.T.S Huggarvagn så att den passar för just ditt behov, vilket i speciella fall kan öka leveranstiden något.


Faktura 20 dagar från leverans
Du ser och kan provköra vagnen/kranen innan den ska betalas.

Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp

Varför ska jag köpa en K.T.S Huggarvagn
när det finns så många andra fabrikat?

 • Stor lastarea - 1,80 m2 till 2,35 m2 - beroende på modell. Lastarean stämmer med verkligheten.
   
 • Du kan välja mellan teleskopiska eller lavettstödben. Det är du som bestämmer hur din huggarvagn ska vara utrustad.
   
 • Tar liten plats i skogen - bara 2,05 m som bredast.
   
 • Kraftigt centrumrör, hela 180 x 180 mm, i specialstål. K.T.S håller för fulla lass.
   
 • Lavettstödbenen är tillverkade i 100 x 100 mm stålprofil. Infästningarna är förstärkta för att klara stora belastningar.
   
 • Hydraulcylindrarna till vagnstyrningen sitter helt skyddade för att inte skadas vid påkörning.
   
 • Infästningen av hydraulcylindrarna på lavettstödbenen är placerade så att de ska vara mer skyddade och att stödbenen ska få ett bättre rörelseschema.
   
 • Lavettstödbenen går helt innanför frontgrinden.
   
 • För att styrka, materialåtgång och vikt ska optimeras är både vagnens och kranens konstruktion datorberäknad med FEM (Finita Element-Metoden) programvara.
   
 • Navmotordrift finns som extra-utrustning - gör det lättare att ta sig fram vid svåra förhållanden. Går även att använda snökedjor på drivhjulen eller t.o.m. lägga band på boggin.
   
 • Stora hjul ger mycket bra bärighet - vagnen rullar lättare och kräver mindre av traktorn.
   
 • Praktisk låda för motorsåg och oljedunk.
   
 • Vagnstyrning är standard och ökar framkomligheten i skogen. Dessutom skonar den växande bestånd.
   
 • Svängbara stöttor skonar skogen vid påkörning av olastad vagn.
   
 • Större lastutrymme med bredare stöttor och ramförlängning för att få bättre ekonomi vid riskörning.
   
 • Mycket kraftig klättrande boggi i lådkonstruktion med genomgående axel lagrad i smörjbara bussningar. Lång och problemfri körning i många år.
   
 • Flyttbar boggi för att passa olika virkeslängder. När vagnen är försedd med broms minskas möjligheten att flytta boggin.
   
 • Väl tilltagen  frigångshöjd ökar framkomligheten och minskar risken för fastkörning.
   
 • En förstklassig ytbehandling gör att din investering behåller sin finish, trots år av användning och utomhusförvaring.
   
 • Etablerat företag - K.T.S har funnits sedan 1951. Det ger trygghet för dig som kund.
   
 • K.T.S Huggarvagn, Hydraulkran och instruktionsbok är CE-märkta.
   
 • Lägg även till vårt trygghetspaket så blir ditt val enkelt - K.T.S Huggarvagn.

 
Beställ en mycket utförlig färgbroschyr och prislista utan kostnad! Klicka nedan!

 

Kontakta K.T.S Maskiner

Telefon:      019 - 58 50 10
E-post:  info@kts.se